Jak postawić prawidłowo rusztowanie elewacyjne?

Montaż rusztowania to niezwykle odpowiedzialne zadanie, dlatego za każdym razem powinny je wykonywać osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem. Rusztowanie musi być sztywne, stabilne i dopasowane do miejsca użytkowania. Poznaj podstawowe zasady montażu rusztowań. 

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów rusztowań. Różnią się między sobą nie tylko konstrukcją, ale też materiałem, z jakiego są wykonane. Znajomość rodzajów rusztowań i umiejętność prawidłowego połączenia poszczególnych elementów wymaga wiedzy i doświadczenia. Dlatego osoby, które chcą podjąć się tego zadania, muszą odbyć szkolenie w akredytowanym ośrodku (ich pełna lista znajduje się na stronie internetowej Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn). 

Przygotowanie do montażu rusztowania 

Niezależnie od typu rusztowania i miejsca jego montażu warto przestrzegać kilku ogólnych zasad. Zarówno montaż, jak i demontaż rusztowania nie może być prowadzony przy złych warunkach pogodowych i słabym oświetleniu. Na samym początku wszystkie elementy rusztowania powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem uszkodzeń. Teren budowy rusztowania powinien zostać oznakowany tablicami ostrzegawczymi „Uwaga. Prace na wysokości”, a przejścia w okolicach rusztowań – zabezpieczone daszkami. Dodatkowo rusztowania stalowe muszą być uziemione i zabezpieczone przed wyładowaniami atmosferycznymi. Pracowników trzeba wyposażyć w odpowiednie akcesoria – szelki bezpieczeństwa i kaski ochronne. 

Ogólne zasady montażu rusztowań 

Rusztowanie można postawić tylko twardym gruncie. Jeśli podłoże jest niestabilne, należy je zagęścić, wyrównać i ukształtować tak, by zapewnić odpływ wód opadowych. Rusztowanie należy stawiać na drewnianych podkładach (w celu zabezpieczenia przed przebiciem), które powinny znajdować się pod stopami rusztowania. Zawsze należy postępować w oparciu o dokumentacje techniczno-projektową konkretnego rusztowania, w której są zawarte również wskazówki, jak zwiększyć stabilność i bezpieczeństwo rusztowania. 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej