Jakie są normy dotyczące rusztowań?

Bezpieczeństwo pracy ma ogromne znaczenie. Nic więc dziwnego, że polskie i europejskie prawo zawiera wiele informacji o tym, jakie normy muszą spełniać profesjonalne rusztowania przeznaczone do prac na wysokościach. Możemy spotkać się z oznaczeniami takimi, jak PN – Polska Norma, EN – Europejska Norma, ISO – norma międzynarodowa. Jakie są najważniejsze informacje, o których należy pamiętać?

Polskie normy dotyczące rusztowań

Najważniejsze normy dotyczące rusztowań to m.in.:

  • PN-M-47900-1:1996P Rusztowania stojące metalowe robocze – Określenia, podział i główne parametry,
  • PN-M-47900-3:1996P Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania ramowe,
  • PN-EN 12811-1:2007P Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy – Część 1: Rusztowania – Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.

Rusztowania używane do prac na wysokości, w tym rusztowania podwieszane, muszą być zgodne z wyznaczonymi normami, o czym świadczy deklaracja zgodności wystawiona przez producenta konstrukcji.

Duże znaczenie ma również Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Procedury a bezpieczne użytkowania rusztowań

Oczywiście normy dotyczą nie tylko samej konstrukcji rusztowania, ale również sposobu jego wykorzystywania. Wszystko po to, by prace na wysokości przebiegały efektywnie, ale i w pełni bezpiecznie.

Należy pamiętać, że jeszcze przed rozpoczęciem prac:

  • rusztowanie powinno posiadać kompletną dokumentację techniczno-ruchową (DTR), w której zawarto informacje dotyczące montażu i wykorzystywania,
  • montażu mogą dokonać jedynie osoby posiadające stosowne uprawnienia wydawane przez IMBiGS,
  • konieczne jest spisanie protokołu odbioru technicznego,
  • rusztowanie powinno posiadać ważny przegląd techniczny.

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej