Jakie są zasady bezpiecznego montażu rusztowań?

Prowadzenie robót wysokościowych wymaga stosowania rozwiązań, które skutecznie zapobiegną wypadkom, a jednocześnie umożliwią łatwe dostanie się do miejsca realizacji konkretnego zadania. W przypadku większości prac budowlanych związanych z wykonywaniem elewacji, ich docieplania, konserwacji czy czyszczenia nieodzowny okaże się profesjonalny montaż rusztowań. W dolnośląskim ich wynajmem i ustawianiem zajmuje się firma Scaff Rusztowania. Przekonajmy się, co będzie najważniejsze przy takich robotach.

Co jest ważne przy montażu rusztowań?

Rusztowania muszą gwarantować pełną ochronę swoim użytkownikom oraz osobom, które znajdą się w ich pobliżu, dlatego podczas ustawiania całej konstrukcji szczególną wagę przykłada się do kwestii związanych z bezpieczeństwem. Do najważniejszych zasad, które muszą być przestrzegane, należy stosowanie się do zaleceń producenta konkretnego systemu. Niezmiernie ważne okaże się też dobre przygotowanie podłoża, które musi mieć wymaganą nośność oraz właściwe wypoziomowania fundamentu, na którym będzie umieszczone. Jest to istotne, gdyż eliminuje odchylenia wpływające na stabilność. Równie istotne stanie się zastosowanie odpowiedniego kotwienia rusztowania do elementów konstrukcyjnych obiektu. Znaczenie ma prawidłowe założenie usztywniających całość stężeń. Należy pamiętać, że kluczowy będzie też dobór komponentów o właściwej nośności i sprawdzenie odporności konstrukcji na wiatr.

Kto może zajmować się stawianiem rusztowań?

Stawianie rusztowań wymaga znajomości zasad bezpieczeństwa oraz dobrego zapoznania się z konkretnym systemem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zadania takie mogą wykonywać wyłącznie osoby mające uprawnienia montażysty rusztowań, wydawane po pomyślnym zdaniu egzaminu organizowanego przez Sieć Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej