SCAFF rusztowania s.c. wynajem rusztowań Legnica, Wrocław, dolnośląskie


Oferujemy  kompleksową  usługę  wynajmu  rusztowań  systemu  plettac  SL70 wraz z montażem i demontażem na placu budowy. Oferujemy również usługi transportowe rusztowań i nie tylko.

Wymagane formalności do wynajmu:

Firmy:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub odpis z KRS
- zaświadczenie REGON
- zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej
- wpłata zwrotnej kaucji gwarancyjnej przy pierwszym wynajmie
- podpisanie umowy najmu

Osoby prywatne:
- dwa dokumenty ze zdjęciem
- wpłata zwrotnej kaucji gwarancyjnej przy pierwszym wynajmie
- podpisanie umowy najmu.

Dokumenty należy dostarczyć w oryginalnych egzemplarzach do wglądu lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.